Home News Info OAOA

PATIMNELA
One-night play by OAOA

29 October 2019, 19:00
37, Rue de La Sombre, Paris

Tajā dienā ziedēja ķirši
Un gaiss bij kā ledus plāns.
Man likas ka todien es miršu,
Kā gaisā mirst aeroplāns.

Photo by A.Demenkova